Raspored događanja

RASPORED

događanja

DOGAĐANJA

27.3. Snimanje za Hrt 3

30.03. - 02.04. Članovi kvarteta su predavači na školi saksofona u Jastrebarskom

30.03. Koncert - Škola saksofona u Jaski

31.03. Koncert profesora - Škola saksofona u Jaski

29.04. Koncert u Valpovu

06.05 Koncert u Zagrebu (SC)

17.05. Koncert u Muzeju Mimara- Musica Maxima

04.07. Koncert u Domagovicu

05.07. Koncert u parku Maksimir- Zagreb

07.07. Koncert u Rovinju

10.07. World saxophone congress- Strasbourg

13.07. Koncert u Gradu Hvaru

14.07. Koncert na Korčuli

11.08. Koncert u Metkoviću

12.08. Koncert na Lopudskom ljetu

13.08. Koncert u Osoru

14.08. Koncert u Gradu Krku

29.08. Koncert u Puli

30.8. Koncert u Grožnjanu

11.9. Koncert u Šibeniku

10.11. Koncert u Zagrebu

20.12. Koncert u Zagrebu

02.3.2016. Koncert u Zagrebu- Muzej Mimara

18.3. Koncert Papandopulo kvarteta u Sarajevu

10.5.2016. Koncert u Zagrebu- Muzej Mimara

18.8.2016. Koncert na Rabu

ARHIVA NASTUPA

13.07.2016. Koncert u Gradu Hvaru

14.07.2016. Koncert na Korčuli

11.08.2016. Koncert u Metkoviću

12.08.2016. Koncert na Lopudskom ljetu

13.08.2016. Koncert na  Osorskim glazbenim večerima

14.08.2016. Koncert u Gradu Krku

29.08.2016. Koncert u Puli

30.8.2016. Koncert u Grožnjanu

11.9.2016. Koncert u Šibeniku

10.11.2016. Koncert u Zagrebu

20.12.2016. Koncert u Zagrebu

02.3.2016. Koncert u Zagrebu- Muzej Mimara

18.3.2016. Koncert Papandopulo kvarteta u Sarajevu

10.5.2016. Koncert u Zagrebu- Muzej Mimara

18.8.2016. Koncert na Rabu

2015